Abivalmis OÜ poolt pakutavad teenused:

  • Konsultatsioonid (interneti vahendusel alates 15€/seanss (ei sisalda km), kliendile sobivas kohas alates 50€/h (ei sisalda km), kiiretes ja väiksemates küsimustes ka erandkorras telefoni teel- hind kokkuleppel)
  • Vahendus (kui esmase pöördumise käigus selgub, et kliendile saab parimat abi pakkuda mõni teine firma või asutus, aitame meeleldi leida nendega kontakti- hind kokkuleppel)
  • Esindus (oleme heameelega vahendajaks ja Teie asjaajajaks teiste isikute ja asutuste juures- alates 50€/h (ei sisalda km))
  • Dokumentide koostamine/vormistamine (aitame täita või koostame vajalikud dokumendid- alates 50€/h (ei sisalda km))
Ülalnimetatud teenused ja hinnad ei ole lõplikud, oleme alati valmis kliendiga läbi rääkima ja leidma just igale olukorrale sobiva lahenduse.

Kliendi kanda jäävad teenuse osutamise käigus kolmandatele isikutele maksmisele kuuluvad arved nagu näiteks lõivud ja muud teenustasud.

Kui Te ei ole saadud teenusega rahul, on kõik pretensioonid oodatud meie kontaktandmetel.
Rahuldava lahenduse mitte saavutamisel on Teil õigus pöörduda ka kohtuvälise vaidluse lahendamise üksuse poole: Tarbijavaidluste Komisjon, asukoht Pronksi 12, Tallinn, e-post: avaldus@komisjon.ee. Veebileht: http://www.tarbijakaitseamet.ee, telefoninumber+372 6201707. Menetlusreeglid tulenevad Tarbijakaitseseadusest, mis on kättesaadav aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/111032016008

(Muudetud 03.12.2016. a)